TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC XÃ QUẨNG VĂN NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Mười 18, 2018 9:25 sáng

    UBND XÃ QUẢNG VĂN                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC Xà                                                               Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:… /BC- HĐGD                                                                         Quảng Văn, ngày 20 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO
Tổng kết công tác giáo dục năm học 2017-2018
và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Hội nghị tổng kết giáo dục xã năm học 2017-2018 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân triển khai thực hiện nghị quyết TW7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỷ, thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.
Năm học 2017-2018, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 8 khóa XI: “ Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo Dục – Đào tạo ”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cụ thể hoá phong trào “ trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, môi trường sư phạm thân thiện, tích cực”, cuộc vận động: “ Mổi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Giáo dục xã nhà quyết tâm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI – Nhiệm kỳ 2015-2020 hoàn thành về đích nông thôn mới năm 2018.
Được sự quan tâm của UBND thị xã, Phòng GD&ĐT, sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các tổ chức đoàn thể xã hội, sự nổ lực quyết tâm của đội ngủ Nhà Giáo, công tác giáo dục trên địa bàn xã tiếp tục phát triển vững chắc. Chất lượng giáo dục đại trà đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng mũi nhọn tăng trưởng mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế – Xã hội của địa phương.
Thường trực HĐGD xã báo cáo tổng kết những hoạt động giáo dục trong năm học 2017-2018 và những định hướng, mục tiêu và giải pháp năm học 2018-2019 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

I. Những kết quả đạt được:
1. Quy mô mạng lưới trường lớp; huy động và duy trì số lượng:
Thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục, quy mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn không ngừng được củng cố và phát triển, cụ thể:
1.1. Trường mầm non:
Tổng số nhóm, lớp: 11; Tổng số học sinh: 339 cháu (3 điểm trường). Trong đó:
Huy động trẻ: Trong địa bàn 31/256 cháu, tỷ lệ 11,7% (trẻ ngoài địa bàn 1 cháu)
Mẫu giáo 308/315 cháu, tỷ lệ 98%, trong đó mẫu giáo bé 107/113 cháu, tỷ lệ 93,3%; mẫu giáo nhở 105/105 cháu, tỷ lệ 100%; mẫu giáo lớn 96/96 cháu, tỷ lệ 100%;
( trẻ ngoài địa bàn 20 cháu; 3tuổi 5 cháu; 4tuổi 7 cháu; 5 tuổi 8 cháu), đạt chỉ tiêu.
Tỷ lệ bé chăm: Nhà trẻ 92%; Mẫu giáo 97%.
1.2. Bậc TH và THCS
Duy trì tỷ lệ 100%, cụ thể:
Mục TH Số 1 TH Số 2 THCS
Số lượng Nữ Số lượng Nữ Mục Số lượng Nữ
Tổng số HS/Lớp 242/10 122 190/9 80 TSố HS 310/9 155
Khối 1 69/3 37 46/2 27 Khối 6 77/2 41
Khối 2 36/1 14 42/2 15 Khối 7 82/2 30
Khối 3 52/2 30 29/1 8 Khối 8 60/2 31
Khối 4 41/2 21 41/2 15 Khối 9 91/3 53
Khối 5 44/2 20 32/2 15 //
HS cuối năm 242 122 190 80 310 155

1.3. Thực hiện mục tiêu Phổ cập GD
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ban chỉ đạo phổ cập xã chỉ đạo các trường trường điều tra, rà soát, đánh giá thực trạng mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, về các điều kiện bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở địa phương. Kết quả kiểm tra công nhận PCMN đạt mức 2, PCTH đúng độ tuổi đạt mức 3, PCTHCS đạt mức 2.
2. Chất lượng GD&ĐT:
Các trường đã thực hiện đúng, đủ chương trình, nội dung kế hoạch đào tạo theo quy định của Bộ GD& ĐT. Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa theo hướng giảm tải, dạy theo chuẩn kiến thức kỷ năng sát đối tượng, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học, các cuộc vận động và phong trào thi đua, tạo sự chuyễn biến tích cực trong chất lượng giáo dục toàn diện. Kết quả đạt được như sau:
* Trường mầm non:
Nhà trẻ có 29 trẻ có sức khỏe tốt; trẻ SDD thể cân nặng 1 cháu chiếm 3,2%; SDD thể thấp còi 1 cháu chiếm 3,2%; tỷ lệ SDD giảm so với đầu năm giảm 5%, đạt kế hoạch. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 1,4%
Mẫu giáo có 290 trẻ có sức khỏe tốt; trẻ SDD thể cân nặng 16 cháu chiếm tỷ lệ 5,2% (7 nữ), SDD theo thể thấp còi 18 cháu chiếm tỷ lệ 5,8% (11 nữ), tỷ lệ SDD giảm so với đầu năm 4,4%. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 0,5%; đạt và vượt kế hoạch
*Trường TH số 1:
Học tập: Hoàn thành tốt: 198/224 đạt 88,4%; Hoàn thành: 26/224 đạt 11,6%
Chưa hoàn thành: 0
Năng lực: Tốt: 198/224, tỷ lệ 88,4%; Đạt: 26/224, tỷ lệ 11,6%; Cần cố gắng: 0
Phẩm chất: Tốt: 224/224 tỷ lệ 100%; Đạt: 0; Cần cố gắng: 0
Chất lượng mũi nhọn
Thi tài năng Tiếng anh đạt 1giải khuyến khích cấp Thị.
Thi chữ đẹp: Cấp thị xã 9 em trong đó (1 giải nhì, 1giải ba, 3 giải KK, 4 đạt); Cấp tỉnh đạt 1 giải 3.
Năng khiếu: Cấp thị đạt 3 giải (1 giải nhất, 2 giải nhì cấp thị) đơn vị xếp thứ 10/24 thị xã; Cấp tỉnh đạt 2 giải 3.
* Trường tiểu học số 2:
Hoàn thành các môn học và HĐGD: 190/190 em, đạt tỷ lệ: 100%;
Hình thành và phát triển các năng lực: 190/190 em, đạt tỷ lệ: 100%;
Hình thành và phát triển các phẩm chất: 190/190 em, đạt tỷ lệ: 100%.
* Chất lượng mũi nhọn
Tài năng Tiếng Anh đạt 1giải KK cấp thị
Thi chữ đẹp: Cấp Thị xã 8 em, trong đó (2 giải Nhì; 2giải Ba, 2 giải KK, 2đạt); Cấp tỉnh đạt 1giải Ba,1 giải Khuyến khích.
Năng khiếu: Cấp Thị xã đạt 1 giải Nhất,1 giải Nhì,1 giải Khuyến khích
*Trường THCS:
a. Chất lượng đại trà:
Hạnh kiểm: Tốt 232/310, tỷ lệ 74,84%; Khá 78/310, tỷ lệ 25,16%; T Bình 0
Học lực: Giỏi 58/310, tỷ lệ 18,71%; Khá 142/310 , tỷ lệ 45,81%; T Bình 105/310, tỷ lệ 33,87%; Yếu: 5/310, tỷ lệ 1,61%.
b. Chất lượng mũi nhọn:
– Thi học sinh giỏi VH lớp 9: Cấp thị xã đạt 9 giải (1 giải nhất, 01 giải 3; 6 giải KK). Cấp tỉnh đạt 3 giải (1 giải nhì môn địa, 2 giải KK môn địa và sử).
– Năng khiếu: Cấp thị xã 9 giải (1 nhất, 2 nhì, 1 ba, 5KK);
3. Xây dựng các điều kiện thiết yếu đảm bảo cho yêu cầu giáo dục ngày càng tăng cường và phát triển
3.1. Đội ngũ cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên.
Thực hiện theo biên chế được UBND thị xã giao. Đội ngủ đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ giáo viên trên lớp đúng quy định. Công tác bồi dưỡng thường xuyên được duy trì, nội dung bồi dưỡng phù hợp, kết quả bồi dưỡng khá tốt. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, tham gia tốt các hội thi do ngành tổ chức.
Thành tích đạt được:
Mầm Non: Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có 10 đạt giỏi, đạt giải 7 cô. Thi làm đồ dùng, đồ chơi cấp trường có 16 GV tham gia, đạt giải 9 cô, kết quả làm được 2300 cái đồ dùng đồ chơi có giá trị. Tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp TX đạt giải khuyến khích.
TH Số 1: Thi GVDG cấp Thị đạt 3 giải (1 giải 3 và 2 giải khuyến khích).
TH Số 2: Thi giáo viên giỏi cấp Thị đạt 3 giải (1 giải Nhất; 1 giải Ba; 1 giải Khuyến khích).
THCS: Có 9 giáo viên thi giáo viên giỏi cấp thị xã, trong đó có (01 giải nhì và 05 giải KK, 3 đạt giỏi); vượt chỉ tiêu 5 giáo viên, đơn vị có giáo viên đạt giỏi đứng đầu của thị xã
3.2. Xây dựng CSVC:
Được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đoàn thể, hội CMHS, đầu tư xây dựng CSVC đến nay các trường học đều có phòng học kiên cố, có sân chơi bải tập, diện tích khuôn viên, bàn ghế được chuẩn hóa. Hệ thống máy móc, máy vi tính phục vụ dạy học. Nhiều hạng mục được tôn tạo, xây dựng mới, cụ thể:
Mầm Non: Có 3 điểm trường, tổng diện tích1664m 2, trong năm học đã xây dựng khuôn viên hàng rào và xây dựng môi trường xanh sạch đẹp khu vực trung tâm.
Tổng kinh phí làm mới 533.160.000 đồng; trong đó Nhà nước 124.000.000 đồng, Phụ huynh113.800.000 đồng, Địa phương 193.360.000 đ, nguồn khác 102.000.000 đồng. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia chuẩn 3,5 chưa đạt.
Tiểu học số 1: Xây dãy 6 phòng học 2 tầng, xây cổng trường, quét ve phòng học, mua sắm bàn ghế. Tổng trị giá 3.430.000.000đ, trong đó ngân sách nhà nước 3.000.000.000đ, địa phương 400.000.000đ
Tiểu học số 2: Xây công trình W04, lát gạch khuôn viên; đổ đất, cát; trang trí các phòng học, phòng chức năng, các biểu bảng ngoài trời; Tu sửa hệ thống điện nước; Xây dãy 2 tầng 6 phòng học; Quét vôi, sơn toàn bộ hệ thống cửa 3 dãy phòng học và phòng làm việc; Tu sửa hệ thống cửa mối mọt, hư hỏng; Làm cổng, trang trí khu rèn kỹ năng sống và không gian xanh; xử lý nhiểm mặn; mua bàn ghế đá; Tủ kính tại phòng truyền thống, trả tiền cổng và hàng rào.Tổng kinh phí đầu tư và huy động 4.994.900.000 đồng.
THCS: Mua mới thêm 1 màn hình tivi 48ins, 1 bộ loa nén, 1 bàn bóng bàn, 300 đầu sách, xây dựng trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện, tích cực” , khắc phục hậu quả lũ 2017, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Thu từ nguồn XHH trả nợ các công trình từ năm 2016 trở về trước 147.500.000đ.
Dự án THCS vùng khó của Bộ GD đưa vào sử dụng tháng 4/2018, tổng mức đầu tư 3.013.142.000đ. Đầu tư xây dựng trường chuẩn kinh phí 6.664.000.000đ, trong đó ngân sách nhà nước 3.104.000.000đ, ngân sách xã 3.560.000.000đ
4. Phong trào xã hội hóa được đẩy mạnh; khai thác tiềm năng, phát huy được hiệu quả, đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục theo yêu cầu của chuẩn hóa.
4.1. Thực hiện phong trào thi đua:“ Xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, môi trường sư phạm thân thiện, tích cực” lồng ghép với phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Các trường đã chú trọng, quan tâm xây dựng các chỉ tiêu thực hiện phong trào thi đua, tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh, xây dựng quy tắc ứng xữ văn hóa trong nhà trường, phối hợp cùng hội CMHS làm mới tu sữa các công trình vệ sinh, giếng nước, chăm lo quan tâm đến đời sống giáo viên, nhu cầu chơi và học của học sinh.
Việc tổ chức các hoạt động tập thể, tham gia tìm hiểu chăm sóc và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương đã trở thành phong trào mang ý nghĩa thiết thực, có sức lan tỏa nhanh, tạo được sự kết nối chặt chẽ, mang tính cộng đồng trách nhiệm giữa nhà trường với chính quyền đoàn thể và nhân dân trong xã.
Kết quả phong trào “ Xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, môi trường Sư phạm thân thiện, sinh tích cực” ở cả ba bậc học đạt tốt. Đặc biệt trường TH số 2 được Phòng GD&ĐT Thị xã đánh giá đạt giải Nhất phong trào “xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, môi trường sư phạm thân thiện, tích cực”. Được Tỉnh kiểm tra công nhận lá cờ đầu cấp Tiểu học, thư viện xuất sắc cấp Tỉnh.
Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn nhận được sự quan tâm của UBND Thị xã, Phòng GD&ĐT. Thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ – UBND xã chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần khẩn trương đầu tư trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ban giám hiệu các trường quyết tâm cao trong việc tham mưu, thực hiện huy động các nguồn lực để xây dựng và tăng trưởng cơ sở vật chất. Trong năm 2017 trường TH số 2 công nhận đạt chuẩn tháng 11/2017, nâng tổng số trường đạt chuẩn 2/4 (TH 1 và TH 2). Trường THCS phấn đấu đạt chuẩn vào tháng 11/2018, trường Mầm Non phấn đấu đạt vào năm 2019.
4.2. Công tác xã hội hóa giáo dục:
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy – UBND xã, thường trực hội đồng giáo dục chỉ đạo các trường học thực hiện tốt các khoản thu, chi, tăng trưởng CSVC.
Nguồn vốn huy động từ quỷ xã hội hóa của toàn xã trong năm đạt 467,1tr, giảm 39,19tr (MN: 113,8tr; THS1: 95 triệu 6tr; THS2: 110,5tr; THCS 147,8tr); Việc sử dụng quỷ XHH đúng mục đích, đạt hiệu quả.
Các cấp ủy chính quyền thôn, các tổ chức đoàn thể, tổ chức hội phối hợp tích cực với các trường về tăng trưởng CSVC, đảm bảo an toàn an ninh trật tự, giáo dục đạo đức học sinh, vận động học sinh trở lại trường, đẩy mạnh công tác khuyến học.
4.3. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Hội Khuyến học có vai trò nòng cốt trong cuộc vận động: “Toàn dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, tổ chức trao thưởng kịp thời cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập
Hoạt động của các chi hội đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã. Phối hợp với các đơn vị trường học trong địa bàn thực hiện các hoạt động hỗ trợ giáo dục như vận động học sinh đi học, giúp đở học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
II. Những tồn tại yếu kém, nguyên nhân trong giáo dục của xã nhà
1. Những tồn tại hạn chế:
Chất mũi nhọn của các nhà trường kết quả còn khiêm tốn, chưa đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng giải.
Việc đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng CNTT vào dạy học vẫn còn hạn chế.
Công tác xã hội hóa giáo dục phát triển chưa mạnh, quan hệ phối kết hợp giữa nhà trường và các tổ chức đoàn thể chưa thực sự sâu rộng, nên vẫn còn hiện tượng học sinh bỏ học, vi phạm đạo đức.
Cơ sở vật chất phục vụ dạy học còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết.
2. Nguyên nhân:
2.1. Nguyên nhân các thành tích đạt được:
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, thường xuyên tạo điều kiện cho HĐGD xã, các trường học thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm học.
Nhờ sự hổ trợ tích cực của chính quyền các thôn, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể xã hội như hội CMHS, hội Khuyến học, hội cựu Giáo chức, hội cựu Chiến binh, hội Phụ Nữ, Đoàn TN, vv..Tạo được sự chuyễn biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của phụ huynh và nhân dân. Lãnh đạo các nhà trường bám sát mục tiêu nhiệm vụ năm học, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác giáo dục.
2.2. Nguyên nhân tồn tại hạn chế:
Do địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai lũ lụt, hằng năm đều hứng chịu các ảnh hưởng của bão lũ. Mặt khác do địa phương nghèo, các nguồn thu từ XHH thấp không đủ để khắc phục hậu quả thiên tai vì vậy tăng trưởng CSVC có nhiều hạn chế.
Công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng, một bộ phận không nhỏ phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con em, dẫn đến học sinh lười học, thiếu chuyên cần.
Sự phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình xã hội chưa thường xuyên, liên tục.
III. Công các thi đua:
Năm học 2017-2018 các đơn vị trường được UBND thị xã công nhận theo quyết định 1222/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của UBND thị xã như sau:
Mầm Non: Chiến sĩ thi đua cơ sở 3/16, tỷ lệ 18,7%; Tiên tiến 16/24 (13), tỷ lệ 66,6 %; Hoàn thành nhiệm vụ 8/24, tỷ lệ 33,3%.
TH số 1: Chiến sĩ thi đua cơ sở 3, tỷ lệ 17,6%; Tiên tiến 17, tỷ lệ 77,3 %. Hoàn thành nhiệm vụ 5, tỉ lệ 22,7%.
TH số 2: Chiến sĩ thi đua cơ sở 4/18, tỷ lệ 19,0%; Tiên tiến 18/21, đạt tỷ lệ 85,7%; Hoàn thành nhiệm vụ 3/21, tỷ lệ 14,3%; 01 cán bộ quản lí được công nhận cán bộ quản lý giỏi cấp Thị; 02 đồng chí được UBND Thị xã tặng giấy khen;
THCS: Chiến sĩ thi đua cơ sở 2/18, tỷ lệ 11,1%; Tiên tiến 18/26, tỷ lệ 69,2%; Hoàn thành nhiệm vụ 8/26, tỷ lệ 31,8%.

Tt Danh hiệu TĐ Mầm Non TH Số 1 TH Số 2 THCS
1 Trường LĐTT LĐTT LĐXS
Lá cờ đầu cấp tỉnh LĐTT
2 Công Đoàn LĐ tặng GK LĐ tặng GK LĐ tặng GK VM
3 Liên Đội // Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
4 UBThị tặng GK X X X

PHẦN II
PHƯỚNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

1. Các căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ quyết định 2071/BGD-ĐT ngày 16/7/2017 về quyết định ban hành khung kế hoạch, thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Quyết định 2623/QĐ – UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về quyết định ban hành khung kế hoạch, thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018.
Căn cứ kết quả đạt được trong năm học 2017-2018; và kế hoạch năm học 2018-2019 của các trường; tình hình thực tiễn của địa phương. Hội đồng giáo dục định hướng những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản như sau:
2. Nhiệm vụ trọng tâm:
2.1. Đối với HĐGD xã:
Tích cực tham mưu với Đảng ủy, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội cho 100% học sinh trong đội tuổi được đến trường; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; thực hiện tốt công tác xã hội hóa góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển một cách vững chắc.
Chỉ đạo tích cực trường THCS xây dựng công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 11/2018, duy trì chuẩn ở TH số 1, phong trào lá cờ đầu TH số 2, tăng trưởng CSVC trường MN
2.2. Đối với các trường:
Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh theo bậc học, cấp học, tạo sự chuyển biến tích cực và rỏ nét về chất lượng giáo dục.
Trên cơ sở các văn bản quy định của nhà nước và định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã. Các trường thực hiện các khoản thu trong năm học đúng quy trình, chỉ đạo tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.
Thực hiện lịch dạy học Quyết định 2623/QĐ – UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình, bắt đầu vào học chính thức ngày 21/8/2018. Phối hợp các ban ngành, hội CMHS huy động học sinh đến trường đạt tỷ lệ 100%,
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường về thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh.
Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp; tăng cường giáo dục phẩm chất, kĩ năng sống; triển khai mô hình trường học mới. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường THCS vào tháng 11 năm 2018.
Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, tham gia tập huấn thay sách giáo khoa; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh.
2.3. Đối với hội CMHS
Tích cực vận động cha mẹ học sinh tham gia quản lý giáo dục con em, thường xuyên giữ mối liên hệ với nhà trường phối hợp GD học sinh có hiệu quả.
Kiện toàn hội CMHS ngay từ đầu năm học, ban đại diện hội CMHS cần có kế hoạch cụ thể, kêu gọi vận động CMHS tham gia tự nguyện đóng góp hổ trợ kinh phí để xây dựng, tu sữa, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương. Giám sát việc thu và sử dụng các khoản thu theo công văn1660/HD-GDĐT ngày 19/8/2016 của Sở GDĐT về thực hiện thu và sử dụng các khoản thu khác trong các đơn vị sự nghiệp GD công lập và quyết định 2581/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về quy định việc vận động, quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện CMHS trên địa bàn tỉnh.
3. Nhiệm vụ cụ thể:
3.1. Công tác tuyên truyền:
Nâng cao giáo dục tư tưỡng chính trị, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục.
Triển khai học tập, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ giáo viên, cán bộ, học sinh và nhân dân về chỉ thị về nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục của sở GD&ĐT Quảng Bình, phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn. Thực hiện chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn và môi trường sư phạm thân thiện, tích cực”, cuộc vận động: “ Mổi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
3.2. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của ngành về đổi mới chương trình – Sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, đánh giá xếp loại học sinh theo các bậc học. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, nâng cao hiệu quả sử dụng Website của đơn vị trường. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” cũng như các phương pháp dạy học tích cực đã được triển khai, dạy học theo hướng nghiên cứu bài học. Thúc đẩy việc dạy học cá thể, quan tâm hơn đến từng em học sinh. Phát huy vai trò tích cực của học sinh chủ động sưu tầm thông tin, trong hoạt động nhóm (tổ, lớp) để nâng cao chất lượng học tập và giúp cho học sinh có điều kiện tự quản (nhóm, tổ, lớp) trong quá trình học tập. Đầu tư cơ sở vật chất,triển khai dạy học chương trình Anh văn hệ 10 năm đối với bậc học THCS.
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng dẫn các thông tư đối với từng bậc học. THCS thực hiện theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT,Tiểu học thực hiện thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Mầm non thực hiện theo thông tư 17/TT-BGDĐT.
Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ năm học theo kế hoạch được Phòng GD&ĐT thị xã phê duyệt ở các trường.
3.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên, cán bộ quản lý
Làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.Tiếp tục thực hiện quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động:“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Triển khai bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên; đổi mới cách bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cỏn bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo thông tư và công văn hướng dẫn của Bộ GDĐT
3.4. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Quản lý các trường tích cực tham mưu với UBND rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp các bậc học, xây dựng trường chuẩn quốc gia theo nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, lộ trình về đích nông thôn mới năm 2018. Trường THCS đẩy nhanh tiến độ xây dựng đạt chuẩn vào tháng 11/2018; MN vào năm 2019
Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường.
Thực hiện các khoản thu theo đúng quy định của nhà nước, việc sử dụng các nguồn kinh phí đạt hiệu quả cao và có sự giám sát chặt chẻ của CMHS.
3.5. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
Tiếp tục giữ vững chuẩn phổ cập một cách vững chắc. Điều tra cập nhật số liệu chính xác vào phần mềm, xây dựng bộ hồ sơ có chất lượng mang tính liên thông giữa các bậc học theo nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ.
3.6. Đổi mới công tác quản lý giáo dục:
Thực hiện triển khai tốt việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra, tạo điều kiện để nhân dân giám sát các hoạt động giáo dục, đảm bảo minh bạch, dân chủ và hiệu quả.
Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, coi chấm thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và quyết định 30 của UBND tỉnh.
Tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2015-2021, thực hiện quy hoạch đội ngủ nhà giáo đảm bảo chuẩn nghề nghiệp.
Phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý giáo dục học sinh theo chương trình mục tiêu cấp học. Ban đại diện hội CMHS thực hiện hoạt động theo hướng dẩn thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.
3.7. Công tác thi đua, khen thưởng:
Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích. Nhân rộng được điển hình tiên tiến, thực hiện nghiêm túc luật thi đua khen thưởng. Khen thưởng đúng người, đúng việc.
4. Hệ thống các giải pháp:
4.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về Giáo dục. Xác định đầu tư cho Giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững của xã hội.
4.2. Coi trọng công tác xã hội hóa giáo dục, gắn mục tiêu phát triển GDĐT với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Phát huy vai trò các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tùy theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thực hiện các khoản thu theo công văn 1660/HD-GDĐT ngày 19/8/2016.
4.3. Ban chỉ đạo HĐGD thực hiện tốt công tham mưu với Đảng, chính quyền, bàn giải pháp chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các trường. Phối kết hợp các ban ngành, tổ chức đoàn thể quần chúng chỉ đạo các hoạt động giáo dục mang tính khả thi và phát triển. Tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
4.4. Tăng cường công tác quản lý giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của đội ngủ Nhà giáo.
Tranh thủ các nguồn đầu tư, kết hợp với huy động XHH giáo dục để xây dựng CSVC trường học, phù hợp với quy mô, đảm bảo quy hoạch, gắn công tác xây dựng trường đạt chuẩn với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Quyết tâm thực hiện về đích nông thôn mới tháng 11/2018.
Triển khai các giải pháp tích cực huy động, duy trì số lượng, nâng cao chất lượng GD. Phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
Đánh giá xếp loại học sinh thực chất, chống bệnh thành tích kiên quyết không cho một bộ phận học sinh ngồi nhầm lớp.
4.5. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, các tổ chức đoàn thể, các ban ngành, cơ sở thôn phối hợp tích cực trong công tác giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường.
Trên đây là báo cáo đánh giá công tác giáo dục xã năm học 2017-2018 và định hướng nhiệm vụ cơ bản cho năm học 2018-2019.
Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC XÃ
– TTr Đảng ủy;
– HĐND xã;
– UBNN xã;
– Thành viên HĐGD;
– Lãnh đạo các trường;
– Lưu: (VP).                                                                                                                CHỦ TỊCH HĐGD