Hoạt động tập huấn

Tháng Hai 3, 2016 9:54 sáng

Cả hội trường đang tập trung làm bài tập của thầy giáo ra.

Làm bài tập mà xem hoa