Nộp lịch báo giảng

Tháng Mười 23, 2017 10:28 sáng

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2017 yêu cầu các giáo viên lên thời khóa biểu hết tuần 10 và nộp lich báo giảng về nhà trường để tập hợp báo cáo về phòng giáo dục.