Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam

Tháng Mười Một 3, 2017 3:51 chiều

 PHÒNG GD &ĐT TX BA ĐỒN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG VĂN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số 06/KH-THCS                                             Quảng Văn, ngày 16 tháng 10 năm 2017.

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam

20/11/1982 – 20/11/2017 

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm lần thứ 35 ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017.

Thực hiện kế hoạch số 282/KH-THCS, ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thị Xã Ba Đồn.

Trường THCS Quảng Văn phát động phong trào thi đua “ Dạy tốt – Học tốt, rèn luyện tốt” lập thành tích chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, ban Giám hiệu trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng với những nội dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Tháng 11 hàng năm là tháng có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam nói chung và ngành giáo dục nói riêng “ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017” là một trong những nội dung nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo”

Tăng cường giáo dục cho học sinh về truyền thống “Tôn sư trọng đạo – Uống nước nhớ nguồn” .

Nâng cao lòng tự hào về truyền thống nghề dạy học, truyền thống nhà trường.

Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, mối giao lưu đoàn kết và không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Giáo viên – Học sinh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

 1. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:
 2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Phát động đợt thi đua trọng điểm trong Giáo viên, học sinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trên tất cả các mặt công tác.- Tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Tôn sư trọng đạo – Uống nước nhớ nguồn’’.

2 . Công tác giảng dạy-học tập:

2.1. Giảng dạy: Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường:

          + Thao giảng (Thi GV dạy giỏi): 1 tiết/ giáo viên

2.2. Học tập: Tổ chức đợt thi đua Bông hoa điểm 10 dâng tặng Thầy, Cô giáo”

Nội dung: HS thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường và Liên đội, chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết. Học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ, giành nhiều điểm tốt.

Thời gian thực hiện:  01/10/2017- 30/11/2017, Sơ kết đợt: 30/11/2017

 1. Công tác tự quản, vệ sinh môi trường:

Tổ chức lao động, vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường, đảm bảo môi trường học tập Xanh – Sạch – Đẹp- An toàn.

Duy trì vệ sinh phòng học, trường lớp đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.

Tăng cường công tác tự quản trong nhà trường.

 1. Phong trào Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục – Thể thao:

Viết bài tham tập san GD&ĐT số XVI của Sở GD&ĐT Quảng Bình chào mừng ngày Nhà giáo việt nam 20/11. Mỗi CB-GV-NV viết 1 bài, mỗi tổ KH có 10 bức ảnh về hoạt động của tổ. Nội dung và thể loại bài viết theo hướng dẫn công văn 282/PGD&ĐT ngày 06/10/2017

Tổ chức Hội diễn văn nghệ, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách  Bác  Hồ. Mỗi lớp 2 tiết mục văn nghệ và 1 chuyện kể về Bác Hồ;

Tham gia giải bóng chuyền do ngành GD&ĐT thị xã tổ chức theo công văn 273/ĐLBC/PGDĐT ngày 04/10/2017, thời gian thi đấu tại cụm hoàn thành trước 08/11/2017; thời gian thi đấu tại Phòng ngày18/11/2017.

 1. Hoạt động tri ân:

Thăm và chúc mừng cán bộ lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phần BGH, Văn phòng, Kế toán thời gian thực hiện từ 18 đến 19/11/2017

Thắp hương Thầy (Cô) giáo quá cố đã từng công tác tại trường. Thành phần tham gia: BGH, tổ trưởng tổ phó, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách. Thời gian thực hiện vào chiều 16/11/2017

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch giao cho các tổ chức và bộ phận liên quan chỉ đạo theo từng mảng hoạt động đảm bảo hoàn thành kế hoạch, cụ thể:

 1. Chuyên môn và 2 tổ khoa học:

Tổ chức phát động thi đua trong dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ chức thao giảng dự giờ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu. Đối với các môn học có từ 1 đến 2 giáo viên tổ chức thao giảng theo cụm trường

Sơ kết tập hợp kết quả báo cáo về Văn phòng vào ngày 25 /11;

 1. Công Đoàn:

          Phát động phong trào thi đua trong CB – GV – NV và học sinh, phối hợp cùng Nhà trường và Đoàn – Đội tổ chức tốt các hoạt động Văn nghệ – Bóng chuyền, tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam.

          + Bài viết và ảnh tham gia tập san nộp về trường vào ngày 18/10 để lựa chọn bài ảnh nộp về phòng GD&ĐT, số bài viết và ảnh còn lại sẻ lựa chọn làm tạp kỷ của trường kỷ niệm 20/11 (in và ra mắt vào ngày 10/11/2017)

+ Thi bóng chuyền Nam giáo viên tại cụm trước ngày 08/11/2017; tại thị xã vào ngày 18/11/2017;

+ Hội diễn văn nghệ vào chiều 17/11/2017.

+ Tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam, tổ chức vào ngày 20/11/2017 (nếu xã có tổ chức thì lịch sẻ có sự điều chỉnh).

 1. Chi Đoàn Thanh Niên – Liên đội:

Xây dựng kế hoạch hội diễn văn nghệ, thi kể chuyện về tấm gương Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa các nội dung vào tiêu chí dánh giá thi đua của năm học. Tổ chức hội diễn văn nghệ theo kế hoạch. Chi đoàn tham gia 02 tiết mục văn nghệ

 1. Tổ hành chính –Kế toán-Văn phòng:

          Căn cứ kế hoạch, tham mưu, dự trù kinh phí cho các hoạt động, thực hiện chi, quyết toán theo quy định của tài chính và luật thi đua khen thưởng

          Viết giấy mời dự lễ toạ đàm, chuẩn bị quà tặng, cho các hoạt động tri ân.

 1. Giáo viên:

           Cán bộ, giáo viên, nhân viên là nhân tố tích cực tham gia phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 35 ngăm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đối với GV bộ môn tích cực hăng say, phát huy sáng kiến, đổi mới phương pháp trong giảng dạy,  tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch mỗi GV 01 tiết dạy. Viết bài tham gia tập san của ngành, mỗi GV một bài.

           Giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào thi đua học tốt – rèn luyện tốt, tổ chức học sinh thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định của trường và các hoạt động văn nghệ: mỗi lớp 2 tiết mục; 01 chuyện kể về tấm gương đạo đức Bác Hồ

 

 1. Học sinh:

          Thiết thực thi đua “ Học tốt –rèn luyện tốt” giành nhiều bông hoa điểm 10 kính tặng Thầy Cô giáo, thể hiện tình cảm kính trọng và biết ơn Thầy cô. Phấn đấu chăm ngoan, tích cực, chuyên cần đến trường, thực hiện tốt các quy định của Nhà trường và Liên đội. Thực hiện giờ nào việc đó, hăng say phát biểu xây dựng bài, học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, giành nhiều tiết học tốt, buổi học tốt, tuần học tốt. Tham gia các hoạt động Văn hoá – Văn nghệ – Thể dục thể thao do trường phát động

          Thành lập đội văn nghệ, tập luyện và tham gia hội diễn do Nhà trường tổ chức.

 1. Ban đại diện Cha mẹ học sinh

          Phối hơp cùng nhà trường tổ chức các phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”   các hoạt động Văn hoá – Văn nghệ, tri ân các Thầy(Cô) giáo, thực hiện đạo lý:

 “ Tôn sư, trọng đạo, ăn quả nhớ người trồng cây” nhằm tôn vinh nghề dạy học. Giáo dục con em tình cảm yêu thương kính trọng Thầy cô giáo.

         Cùng nhà trường tổ chức liên hoan Văn nghệ, toạ đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tham gia tổng kết phong trào thi đua. Khen thưởng tập thể cá nhân học sinh đạt thành tích cao trong học tập, biểu dương, nhân rộng các điển hình tốt tạo phong trào thi đua sôi nổi trong Nhà trường, góp phần cùng nhà trường hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học./.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Đảng Uỷ,UBND xã ( để báo cáo);

– Ban giám hiệu;

– Công đoàn trường;

– Các tổ chuyên môn;

– GV chủ nhiệm;

– Lưu:Văn phòng.                                                                                    Trần Chính Diện