KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

DIỂN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020 Kính thưa đồng chí Hoàng Phú Hậu – Chủ nhiệm UBKT Thị ủy- Chánh thanh tra Thị xã, cùng các đồng chí trong đoàn của Thị ủy Kính thưa đồng…